Advisory board
1391
page-template-default,page,page-id-1391,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-motus,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Advisory board

Vår advisory board består av välmeriterade forskare och experter inom olika kunskapsområden. Inom sina respektive expertområde ger de Motus Vitae Foundation stöd vilket säkerställer att våra utbildningar har en tydlig koppling till relevant forskning. För oss är det av största vikt att samverka med experter och forskare för att få ny kunskap inom hälsa och skola samt för att vara uppdaterade och ständigt utvecklas. I stiftelsen har vi en regelbunden och tät kontakt med våra experter och forskare.

 

 


 

 

Jacob Wienecke

har en doktorsexamen (neurovetenskap), MSc (humanfysiologi och biologi) vid University of Copenhagen. Han har skrivit ett stort antal forskningsrapporter om hur motorik och rörelse bl.a påverkar inlärningsförmågan hos barn och ungdomar.

2018 deltog Jacob i konferensen Puls och rörelse för inlärning” i Stockholm där pedagogiken med sk. Aktiva Klassrum diskuterades .

Jacob bedriver idag stora forskningsprojekt kring just rörelse och skola som vi följer och tar del av. Han har även skrivit böckerna ”Bollspel och motorisk inlärning” (danska) och ”Bollspelsundervisning i teori och praktiskt” (danska)

Christian Benedict

är docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Christian är en av de mesta ansedda forskarna inom specialområdet sömn. Han har genomfört en rad intressanta forskningsprojekt om hur sömnen påverkar elevers skolprestationer, hjärnans vävnad, minneskapacitet, immunförsvar m.m. Christian visar också hur skärmanvändande påverkar vår sömn och vad vi faktiskt kan göra för att sova bättre.

2018 gav han ut boken ”Sömn, sömn, sömn”

Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn

Christian är en flitigt anlitat föreläsare och har även tilldelats Oscarpriset av Uppsala universitet.

Maria Dufva

är kriminolog och författare. Hon har tidigare arbetet med barn som har utsatts för brott och även begått brott. Hon har specialiserats sig på frågor kring barn och ungas hälsa på nätet. Maria syns ofta i media och anlitas flitigt som föreläsare.

Maria ger oss ett stort stöd kring sin expertis inom barnens liv på nätet, om dess risker men även strategier hur man kan tänka kring dessa frågor som förälder.

Hon har skrivit böckerna ”Värsta bästa nätet” och ”Värsta bästa hälsan” Den senaste boken är riktad direkt till barn tar upp sömn, kost, motion och psykisk hälsa.

 


 

 

Åke Pålshammar

är senior universitetslektor vid  institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och har skrivit en avhandling om skolbarns hjärnaktivitet, uthållighets- och koncentrationsförmåga. Han är en flitigt anlitad föreläsare och har föreläst både på  universitet och högskolor runt om i landet samt för skolpersonal om barns och ungas hjärna och utveckling.

Kanske har du sett eller hört honom  i UR:s HjärnkollDen gränslösa hjärnan eller En hjärnas födelse och död där ett av avsnitten handlar om den unga hjärnan. I hans YouTube-kanal Hjärnkanalen berättar Åke på ett enkelt sätt hur hjärnan funkar.

Mike Kuczala

är en av USA:s mest anlitade föreläsare inom området hjärna, rörelse och inlärning. Mike betonar vikten av att integrera rörelse med inlärning och samtidigt skapa en emotionell koppling till elevernas lärande. Mike föreläser och håller kurser i hela USA och har varit keynote speaker på över fyra kontinenter. Han har även skrivit böckerna The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning Through Movement, Training in Motion: How to Use Movement to Create Engaging and Effective Learning och Ready, Set, Go!: The Kinesthetic Classroom 2.0

Tedx talks med Mike; https://www.youtube.com/watch?v=41gtxgDfY4s

Mikes hemsida; http://www.mikekuczala.com/

Paul Zientarski

är den fd. idrottsläraren och grundaren av den sk. ”Napervillemodellen”. På skolan, som ligger utanför Chicago, USA startade Paul ett projekt med b.la pulsträning, aktiva klassrum. Ursprungligen togs dessa verktyg fram för att motverka den begynnande övervikten hos eleverna. Snart upptäcktes dock även kopplingar till bättre skolresultat. Naperville Central High School blev en välbesökt plats för forskare från hela världen som ville ta del av deras verksamhet. Skolan har idag ett av de högsta betygssnitten i hela USA. Paul föreläser om Napervilles verksamhet och utbildar skolor hur de kan integrera fysisk aktivitet under skoldagen. Se Pauls föreläsning i Sverige från konferensen ”Pulsträning och inlärning”

Pauls TEDxBend: https://tedxbend.com/presenters/paul-zientarski/

Läs mer på Pauls hemsida: https://learningreadinesspe.com/

 

KONFERENS

Donationer & bidrag

Bankgiro 5513-2278 (Danske Bank)

Swish 123 531 2087

Lächelndes Mädchen in der Schule steht vor einer Tafel mit Muskeln aus Kreide

Kontakt

Mail: info@motusvitae.se

Tel: +46707708516

© Copyright Motus Vitae Foundation.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen är icke vinstdrivande.

Stiftelsen står för konkreta lösningar utifrån beprövad erfarenhet och forskning.

Translate »