Föreläsning; Att komma igång med och utveckla det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. (SFH)
1875
page-template-default,page,page-id-1875,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-motus,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Föreläsning; Att komma igång med och utveckla det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. (SFH)

Vi kommer till er eller genomför online

Att komma igång med och utveckla det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. (SFH)

Innehåll (120 min)

Presentation Motus, sponsorer

Vilka är vi, vad gör vi.

·  Vad säger forskningen om nuläget?

·  Vilka krav ställs på modernt EHT-arbete från Skolinspektionen, Skolverket, Slutbetänkandet?

·  Vad behöver eleverna för att må bra och nå målen?

·  Vad ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet?

Presentation av vår utbildning och våra skräddarsydda utbildningar/föreläsningar

Avslutning

Psykisk och fysisk hälsa är en förutsättning för lyckade skolresultat och fortsatta studier.

Genom skolans systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbete (SFH) stöttas eleverna på sin väg mot målen. Våra experter på Motus Vitae Foundation har lång erfarenhet av att hjälpa skolor med att starta, utveckla och få kontinuitet i detta arbete.

girl wearing black headphones

Idag är det viktigare än någonsin att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver i skolan

Tyvärr är det inte en verklighet trots att det är skolans skyldighet enligt Skollagen. I Utbildningsdepartementets slutbetänkande från februari 2021 framgår att de brister i det systematiska förebyggande och hälsofrämjande som noterades redan 2015 av Skolinspektionen kvarstår.

Svenska Läkaresällskapets rapport

Läkarsällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” har sammanställt ett antal åtgärdsförslag för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga där skolan lyfts fram som den mest relevanta arenan för att genomföra dessa.

De föreslår följande åtgärder:

1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet i anslutning till skoltiden.

2. Balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.

3. ”Livskunskapsprogram” som stärker självkänsla, stresshantering och skapar positiva förändringar.

4. Anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.5. Tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.

black and gray stethoscope
man wearing black t-shirt close-up photography

Förebyggande hälsoarbete

Att införa och utveckla det lagstadgade förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolor är något som våra experter på Motus Vitae Foundation har lång och gedigen erfarenhet av. I anslutning till föreläsningen får ni ta del av hur vi kan hjälpa er vidare.


Kontakta oss


Translate »