Projekt aktiva klassrum & rörelse i skolan
3664
page-template-default,page,page-id-3664,wp-custom-logo,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-motus,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-583
 

Projekt aktiva klassrum & rörelse i skolan

Delta i vårt projekt kring aktiva klassrum och mer rörelse i skolan.

Vi skapar en pedagogiskt designad aktiv lärmiljö i kombination med onlineutbildning, analys och resultatmätning. Ett aktivt klassrum ger variation, minskat stillasittande och integrerad rörelse i undervisningen. Barn och unga lever idag i en värld som är allt mer stillasittande och inaktiv. Vi vet att detta skapar hälsoproblem men även sämre förutsättningar för att lyckas i skolan.

I spåren av Corona är hälsa i skolan ett allt mer prioriterat arbete och faktiskt en skyldighet som vi har gentemot eleverna enligt skollagen och barnkonventionen. Eleverna förtjänar den bästa miljön…


AKTIVT KLASSRUM ・ UTBILDNING ・ANALYS ・MÄTNING

Ett projekt- tre samarbeten

Hälsa och rörelse handlar inte bara om fler timmar idrott eller raster. Det handlar om att sprida goda vanor redan i tidig ålder. Precis som vuxna spenderar våra barn och unga en stor del av sin tid i skolan och i klassrummet. Därför är det viktigt att ge eleverna en miljö i klassrummet som gör det möjligt att få energi, hålla fokus och skapa vanor som ger en skoldag. Det är därför vi skapar och arbetar med aktiva klassrum.

I projektet har vi ett samarbete med ActiveS, som är experter på att skapa miljöer för en aktiv undervisning och gemensamt skapar vi ett pedagogiskt och aktivt klassrum. Stiftelsen startar upp projektet med utbildning, enkäter och planering. Under projekttiden använder vi e-learningplattformen från Teamkoncept Education som ger pedagoger utbildning, stöd och fördjupning med kursen ”Aktiva Klassrum”

Ett villkor för att kunna delta i projektet är att möblemanget designas enligt våra anvisningar samt att strukturen följs som ni får via vår utbildning.

Ett klassrumspaket innehåller:

・10 st höj- och sänkbara elevbord

・3 st Skrivbordscyklar

・3 st Sittbollar

・4 st Bordsskärmar

・2 st Balansbrädor

(Klassrumspaketet kan behållas av skolan efter projekttiden)

E-learning utbildning när ni har tiden

Under hela projektperioden (1 år) har ni tillgång till e-learningplattformen ”Aktiva Klassrum” via vår projektpartner Teamkoncept Education. (Kursen finns i tre utföranden; F-6, 7-9 och gymnasiet) I kursen hittar man stödmaterial, fördjupning och intervjuer med forskare och pedagoger som idag arbetar med rörelse i sin undervisning. Vi lägger ,tillsammans med er, upp en gemensam plan hur materialet kan användas på bästa sätt under projekttiden.

I plattformen har ni även tillgång till ert privata chattforum. Här kan ni lägga upp gemensamt material, ge varandra tips och råd. Ni kan också ställa frågor till oss i forumet vilket gör att samtliga inom projektet kan ta del av svaren. Det går också att ta del av andra användares diskussioner, frågor etc

Mätning, analys, resultat & fortsättning

Under projektperioden genomförs tre enkäter i början, efter sex månader och i slutet. Dessa är separat riktade mot pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Vi håller kontinuerlig kontakt med de som är ansvariga för projektet på skolan och ser till så att enkäterna kommer ut vid rätt tillfälle. Enkäterna analyseras under och efter projektet. Detta leder till att vi kan korrigera vissa delar som kanske inte fungerar på bästa sätt samt att vi kan se ett tydligt resultat när projekttiden är över.

I slutet av projektet genomför vi ett gemensamt möte med er där vi går igenom resultaten och utvärderar. För oss i stiftelsen är det väldigt viktigt att arbetet med en aktiv och hälsosam skola även fortgår när projektet är över. Vi sätter därför gemensamt med er upp riktlinjer och planerar för att arbetet ska kunna fortgå på skolan.

person holding pencil near laptop computer

Innehåll

Projekttid 1 år (Projektstart när man själv önskar)

Projektpaket

・10 st höj- och sänkbara elevbord

・3 st Skrivborsdcyklar

・3 st Sittbollar

・4 st Bordsskärmar

・2 st Balansbrädor

・e-learning för all personal på skolan

・3 x enkäter + analyser

・1 x resultatgenomgång, fortsättningsarbete

Tillval: Föreläsning på plats och/eller fler klassrumspaket

Totalkostnad projekt + 1 klassrumspaket

72 980:-

Om önskemål finns kan ni välja till flera klassrumsuppsättningar vid uppstart av projektet. Kostnad per extraklassrum 63 662:

Ni kan ni även boka er start-up föreläsning på plats via Martin Lossman som kommer till er och pratar om stillasittande, ökade skolprestationer med rörelse, aktiva klassrum etc. (Offert gäller.)

Samtliga priser är ex. moms

Kontakta oss


Translate »